Ένα infographic που δείχνει τους καλύτερους και τους χειρότερους οδηγούς παγκοσμίως!

Ο πίνακας διαμορφώθηκε με στοιχεία από το Waze και λαμβάνει υπόψη την οδική συμπεριφορά των κατοίκων αυτών των χωρών.